Tjänster

Vi erbjuder kringtjänster, utveckling och konsultation inom dessa områden

  • Projektledning
  • Förstudiearbete
  • Rådgivning
  • Implementation
  • Framtagande av specifikationer
  • Tester
  • Dokumentation
  • Utveckling

 

Nonstop